Sektionsritning

Sektionsritning

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning. På ritningen ska rums- och byggnadshöjd anges. Skalan bör vara 1:100.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?