Bygga om garage till bostad

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga om ett garage till bostad.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga om ett garage till bostad.

Undantag:

Det du vill göra ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för attefallsåtgärder.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur byggnaden kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 5 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att bygga om ett garage till bostad. Läs mer vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill inreda ett garage till bostad ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Redovisning av tillbyggnadens u-värde.
  • Förslag på kontrollplan.
  • Ventilationsritning
  • Vatten- och avloppsritning
  • Brandskyddsbeskrivning.
  • Färdigställandeskydd.
  • Om du ändrar i bärande konstruktioner, till exempel väggar: Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.