Bygga om kök eller badrum

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga om ditt kök eller badrum.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inget bygglov för att bygga om ditt kök eller badrum*, men du behöver göra en anmälan om ombyggnaden innebär en väsentlig ändring, till exempel om du vill flytta bärande väggar, flytta vatten- och avloppsledningar eller avsevärt påverka planlösningen.

*Du bör följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd kring bland annat tillgänglighet, bostadsutformning, hygien, hälsa och säkerhet vid ändring av byggnader.

Kontakta oss om du är osäker.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

Ritningarna ska redovisa hur byggnaden kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in till exempel rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar. Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, planritning (pdf, 286 kB)
  • Konstruktionsritning. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Eventuell ritning över värme, ventilation samt vatten- och avlopp

Hur anmäler jag?

Vad kostar det?

Det beror på hur stor och komplex ändringen är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur stor och komplex ändringen är. Kontakta oss för mer information.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga om ett kök eller ett badrum på ett sätt som kräver att du gör en anmälan ingår ser processen för ditt ärende ut så här:

Visa större illustration.