Kök eller badrum, bygga om

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga om ditt kök eller badrum.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inget bygglov för att bygga om ditt kök eller badrum. Du behöver dock göra en anmälan om ombyggnaden innebär en väsentlig ändring av byggnadens bärande delar, planlösning, ventilation eller vatten- och avlopp.

Du bör följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd kring bland annat tillgänglighet, bostadsutformning, hygien, hälsa och säkerhet vid ändring av byggnader.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?