Pergola och spaljé

En pergola är en gles konstruktion med dubbla rader av fristående stöd och en överliggare däremellan. Oftast är pergolan sedan övervuxen av klängväxter. En spaljé är också en konstruktion som, precis som pergolan, ska vara så gles att proportionerna 80 procent luft och 20 procent material uppnås.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inget bygglov för att sätta upp en spaljé eller en pergola utan tätt tak.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?