Ledningsrätt – det här är det och så ansöker du

El- och vattenledningar, optiska fibrer, fjärrvärmeledningar – vårt samhälle är beroende av en mängd olika ledningar för att fungera. Nästan alla aktörer som äger ledningsnät behöver dra sina ledningar över någon annans mark. Rätten att göra det kan regleras i en ledningsrätt.

Genom ledningsrätt skapas en rätt att använda annans mark för att anlägga, använda och underhålla ledningarna.

Ledningsrätt gäller för allmännyttiga ledningar med ändamål som till exempel:

  • el
  • fjärrvärme
  • gas
  • tele
  • vatten- och avlopp
  • samt anordningar som behövs för ledningens syfte, exempelvis transformator eller pumpstation.

En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation. Är parterna inte överens om ersättningsbeloppets storlek värderar vi intrånget och beslutar om ersättningens storlek. Om du som fastighetsägare är berörd av en ansökan om ledningsrätt från en ledningsägare får du information om det från oss.

Ledningsrätten redovisas i fastighetsregistret.

Så ansöker du om ledningsrätt för allmännyttiga ledningar

Om du är ledningsägare till allmännyttiga ledningar ansöker du om en lantmäteriförrättning. Här får du praktisk information om hur du ansöker om lantmäteriförrättning och vilken typ av blankett eller e-tjänst du ska använda beroende på vad du vill göra:

Så ansöker du om lantmäteriförrättning

Andra typer av ledningar

Om du har en ledning som inte är för allmänt ändamål, till exempel en enskild vatten- och avloppsledning kan du istället bilda ett servitut.

Så lång tid tar det

Ett förrättningsärende tar cirka sex månader att utföra.

Så mycket kostar en ledningsrätt

En ledningsrätt är en lantmäteriförrättning och kostnaden för en sådan beror bland annat på hur omfattande ärendet är. Ärendet blir enklare att handlägga om du som sakägare ser till att alla handlingar som ansökan, kontrakt och avtal är i ordning. När du får bekräftelse på din ansökan kan du oftast välja att betala ett fast pris eller efter arbetad tid.

Se information om priser för lantmäteriförrättningar

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?