Beviljade projekt

Från 2014 fram tills början av 2019 har totalt 82 projekt blivit beviljade av Visionsfonden. I länkarna nedan hittar du en beskrivning av varje projekt. Projekten är kategoriserade efter det år de blev beviljade.