Jordbodalens naturreservat

Jordbodalen i Helsingborg.

Nu har kommunfullmäktige i Helsingborg beslutat att bilda naturreservat för Jordbodalen och Ångtegelgropen. Det är ett av våra populära och varierade natur- och rekreationsområden som används av många boende, föreningar, barn i skolor och förskolor från närområdet samt övriga staden.

Kommunfullmäktige har beslutat bilda naturreservat för Jordbodalen med Ångtegelgropen

Den 15 december 2020 beslutade kommunfullmäktige att bilda naturreservatet Jordbodalen. Kommunfullmäktige tillstyrkte även skötselplanen för området. Du kan ta del av beslutet med föreskrifter och skötselplan här:

Beslutet går att överklaga

Kommunens beslut kan överklagas. Överklagan ska vara skriftlig, ställd till Länsstyrelsen i Skåne och inkommen senast 7 februari 2021 till:

Helsingborgs stad
Rådhuset
251 89 Helsingborg

Vad händer nu?

Förutsatt att reservatet vinner laga kraft kommer reservatet att märkas ut och nya informationsskyltar sättas upp. Framåt våren eller sommaren planerar vi en invigning.

Varför ett naturreservat?

Naturreservat innebär ett långsiktigt skydd och skötsel av natur. Jordbodalen är ett av våra centrala naturområden som är värdefullt för natur, kulturmiljö och rekreation. Det är en av landborgens bäckraviner med artrika träd- och buskmiljöer, bland annat gamla ekar och bokar och de djur och växter som är beroende av dessa livsmiljöer. Det finns kulturhistoriska värden, till exempel dammar från förra sekelskiftet och gravplatsen efter O D Krook som hade sommarhus i området. Inne i ravinen är det en relativt låg ljudnivå. Ångtegelgropen är ett viktigt industriminne från 1873-1978 med det bruna Helsingborgsteglet. Dessutom är det geologiskt intressant.

Omkring sextusen personer kan nå rekreationsområdet inom ett avstånd på två kilometer. Under 2016-2020 förbättrade Helsingborgs stad bänkar, stigar, vattenväxter, vattendraget, dammarna, ängsytor med mera.

Siöcronaparkens fortsatta utveckling håller på att utredas och ingår inte i reservatet.

Stöds av andra planeringsunderlag

Att skapa ett naturreservat i Jordbodalen och Ångtegelgropen stöds av flera olika planeringsunderlag, bland annat Stadsplan 2017, Helsingborgs Översiktsplan 2010 samt Helsingborgs Grönstrukturprogram (2014). I dem pekar vi ut Jordbodalen som ett särskilt värdefullt natur- och kulturstråk med biologisk mångfald, kulturmiljöer, rekreationsvärden och estetiska kvaliteter och som ett av stadens viktiga rekreationsområden i centralorten.

Har du frågor om naturreservatet?

Hör gärna av dig till vår kommunekolog om du har frågor om förslaget: Fredrik Bengtsson, fredrik.bengtsson@helsingborg.se

Du kan också ringa Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00.

Karta

Här kan du se avgränsning av naturreservat:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right