Evakueringen sommaren 1940

Utbrottet av andra världskriget 1939 kom att påtagligt påverka vardagen för svenska folket. Risken var stor att även Sverige skulle dras in i kriget.

Männen i vapenför ålder inkallades i beredskap, det utfärdades ransoneringskort, bilarna körde på gengas och det sattes upp mörkläggningsgardiner.

Skåne och Helsingborg var hotfullt nära krigets verklighet. Det genomfördes nattliga överflygningar och skepp sprängdes i Öresund. Helsingborg hade som ingen annan stad i Sverige kriget nära in på sig. Här kunde man följa kriget så att säga från parkett och många flyktingar fick en tillflyktsort i Helsingborg. Minnesmonumenten vid Rådhuset påminner om detta.

För att skydda barnen i Helsingborg genomfördes sommaren 1940 en provevakuering av mellanstadieelever till orter på den småländska och halländska landsbygden. I andra större städer i Sverige genomfördes liknande evakueringar.

Stadsarkivet kan erbjuda en föreläsning om evakueringen av skolbarn i Helsingborg sommaren 1940. Det finns även en tillhörande skärmutställning, samt brev som de evakuerade barnen skrev hem till sina föräldrar.

Vill du boka en föreläsning, kontakta Anna Eriksson på mejladress anna.eriksson3@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?