Bygglov och anmälan

Här får du information om hur du ansöker om bygglov och vad din ansökan måste innehålla. Du kan också beställa underlag och ladda ner exempelritningar.  

För att kunna bygga nytt hus eller bygga till något,

måste du i vissa fall ha bygglov.

Bygglov betyder att kommunen

har godkänt det du vill bygga.

Här hittar du information om

när du behöver bygglov och hur du ansöker.

Du kan också ladda ner exempelritningar på byggen.

Vad vill du göra?
Här läser du mer om bygglov!

Här kan du läsa om när du behöver bygglov (inte lättläst).

Du får information om hur du ansöker om bygglov

och vilka uppgifter du behöver skicka in.

E-tjänster

E-tjänster är de saker

du kan göra och ansöka om på internet.

Om du redan vet vilka uppgifter du behöver,

kan du använda dig av våra e-tjänster.

Här är e-tjänsterna som har med bygglov att göra.

Handlingar och ritningar

För att kommunen ska kunna

ge dig bygglov måste du

visa vad du planerar att göra.

Det gör du genom att skicka in ritningar.

Ritningar är skisser på hur

det du vill bygga ska se ut.

Här kan du läsa om de krav som finns på ritningar
och vad du behöver tänka på (inte lättläst)
.

Så går bygglovsprocessen till

Här kan du se vad som händer

från det att du ansökt om bygglov

till att du kan börja använda

din byggnad.

Läs mer om hur det går till att få bygglov (inte lättläst).

Lagar, planer och riktlinjer

I Sverige finns en lag som bestämmer

var och hur du får bygga.

Den lagen heter plan- och bygglagen.

Det kan också finnas andra saker

som påverkar ditt bygglov.

Här läser du mer om lagar, planer och riktlinjer (inte lättläst).

Kontakta bygglov

Det är bra att ta kontakt med oss

så tidigt som möjligt om du vill bygga något.

Helsingborg kontaktcenter kan svara

på allmänna frågor.

Vi kan också hjälpa dig få kontakt

med bygglovsenheten.

Läs hur du kontaktar bygglovsenheten (inte lättläst).

Avgifter för bygglov

Här kan du få information

om avgifter kring bygglov.

Det kan vara till exempel

hur mycket ett bygglov,

anmälan eller förhandsbesked kan kosta.

Läs mer om avgifter kring bygglov (inte lättläst).