Friggebod

En friggebod är en fristående byggnad som inte är större än 15 kvadratmeter eller högre än max 3 meter, som du kan bygga på din tomt som komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver normalt inte bygglov för en friggebod om förutsättningarna nedan är uppfyllda. Är de inte det måste du söka bygglov för din byggnad.

Förutsättningar

  • Du får sätta upp en eller flera fristående byggnader, men den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter.
  • Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter.
  • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.
  • Du måste ha ditt grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.
  • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
  • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.