Växthus eller förråd

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett växthus eller förråd. Växthus och förråd räknas som komplementbyggnader.

Det är detaljplanen som styr hur en komplementbyggnad får se ut på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för ett växthus eller förråd.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur växthuset eller förrådet kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 2 000 kronor för ett växthus eller förråd på högst 15 kvadratmeter. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om du ska bygga ett enkelt växthus eller förråd på din villatomt behöver du ingen kontrollansvarig.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett växthus eller förråd ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.