Växthus eller förråd

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett växthus eller förråd.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett växthus eller förråd.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur växthuset eller förrådet kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Eventuell brandskyddsbeskrivning

Läs mer på Boverkets webbplats om skydd mot brandspridning mellan byggnader.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 1 900 – 6 600 kronor beroende på hur stort ditt växthus eller förråd är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att bygga ett mindre förråd eller växthus.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett växthus eller förråd ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.