Husvagn, husbil och fritidsbåt, uppställning

Här får du information om vad som gäller om du vill ställa upp en husvagn, husbil eller fritidsbåt på din tomt.

Behöver jag bygglov?

Nej, det krävs normalt inte bygglov för säsongsförvaring av högst två husvagnar, husbilar och/eller fritidsbåtar uppställda i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. De ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du behöver ställa dem närmare gränsen måste du ha din grannes medgivande.

Uppställningen får inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Det får inte heller finnas krav på bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i stadens bevarandeprogram och i detaljplaner.

På Boverkets webbplats finns mer information om uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?