Miljöstatistik

Här hittar du nyckeltal som visar miljöläget i Helsingborg. Resultaten och nyckeltalen bygger på nationell statistik men också på uppgifter från andra källor.

Några nyckeltal inom klimat och miljö har valts ut som särskilt viktiga för jämförelser med andra kommuner. Klicka här för att jämföra Helsingborgs arbete med miljöhänsyn inom exempelvis livsmedel, transporter och återvinning.

Helsingborg är med i nätverket Sveriges Ekokommuner, Sekom. Varje år rapporterar de nyckeltal inom 12 områden. Klicka här för att jämföra Sekoms sammanlagda statistik med Helsingborgs statistik.