Boende för vuxna

Helsingborgs stad har två boendeformer som är anpassade för vuxna med funktionsnedsättning: gruppbostad och servicebostad. Målet med bostäderna är att du ska kunna leva och bo precis som alla andra.

Gruppbostad

Gruppbostäder är till för personer med funktionsnedsättning som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. Bostäderna består av ett litet antal lägenheter med gemensamhetsutrymmen. I en gruppbostad kan du få stöd och hjälp från personal som finns tillgänglig dygnet runt.

Servicebostad

I en servicebostad har du en egen lägenhet men kan tillkalla personal dygnet runt om det finns behov. Servicebostäder är till för personer som behöver en individuellt anpassad bostad men som inte har ett omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Lägenheten ligger ofta i ett vanligt bostadshus.