Korttidsboende

Barn och i vissa fall vuxna med funktionsnedsättning kan erbjudas korttidsvistelse på ett korttidsboende. På ett korttidsboende får du avkoppling och miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlastning i hemmet.

I Helsingborg finns det olika korttidsboenden där du kan vistas under en begränsad tid. Bostäderna har en hemlik miljö, du har ett eget rum och det finns tillgång till gemensamma utrymmen. Att vistas på ett korttidsboende kan vara ett led till ökad självständighet och bidra till personlig utveckling.

Dina vårdnadshavare eller företrädare ansvarar för att du kommer till och från korttidsboendet. De kan köra själva, meddela skolskjutsen eller boka färdtjänst för resor till och från skolan, fritids, daglig verksamhet och andra aktiviteter som du brukar delta i.

Korttidsvistelse på ett korttidsboende ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Så ansöker du om att få bo i ett korttidsboende

Du kan ansöka om att få vistas på ett korttidsboende genom e-tjänsten Ansökan om insatser eller genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS (pdf, 891 kB). Du kan också ansöka genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En LSS-handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag. Handläggaren påbörjar sedan skyndsamt en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till en plats på ett korttidsboende.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.