Korttidsboende

Barn och i vissa fall vuxna med funktionsnedsättning kan erbjudas korttidsvistelse på ett korttidsboende. På ett korttidsboende får du avkoppling och miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlastning i hemmet.

I Helsingborg finns det olika korttidsboenden där du kan vistas under en begränsad tid. Bostäderna har en hemlik miljö, du har ett eget rum och det finns tillgång till gemensamma utrymmen. Att vistas på ett korttidsboende kan vara ett led till ökad självständighet och bidra till personlig utveckling.

Så ansöker du om att få bo i ett korttidsboende

Korttidsvistelse på ett korttidsboende ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan ansöka om att få vistas på ett korttidsboende genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS (pdf 219 kB) eller genom att använda e-tjänsten Ansökan om insatser. Handläggaren påbörjar sedan skyndsamt en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till en plats på ett korttidsboende.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?