Boende för vuxna

Helsingborgs stad har två boendeformer som är anpassade för vuxna med funktionsnedsättning: gruppbostad och servicebostad. Målet med bostäderna är att du ska kunna leva och bo precis som alla andra.

Gruppbostad

Gruppbostäder är till för personer med funktionsnedsättning som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. Bostäderna består av ett litet antal lägenheter med gemensamhetsutrymmen. I en gruppbostad kan du få stöd och hjälp från personal som finns tillgänglig dygnet runt.

Servicebostad

I en servicebostad har du en egen lägenhet men kan tillkalla personal dygnet runt om det finns behov. Servicebostäder är till för personer som behöver en individuellt anpassad bostad men som inte har ett omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Lägenheten ligger ofta i ett vanligt bostadshus.

Så ansöker du

Bostad med särskild service för vuxna ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du ansöker genom e-tjänsten Ansökan om insatser eller genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS (pdf 219 kB)

Du kan också kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. Du blir kontaktad av en LSS-handläggare senast nästkommande vardag. Handläggaren påbörjar sedan skyndsamt en utredning av din situation och behov. När utredningen är klar får du hem ett skriftligt beslut. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Det går bra att besöka våra olika boende för visning, då har du möjlighet att träffa personalen.

När vi har fått in din ansökan gör vi en utredning

Handläggaren gör en utredning och tar ett beslut om du har rätt till insatsen eller inte. Om du blir beviljad insatsen försöker vi ta hänsyn till dina eventuella önskemål om valet av boende med särskild service, men vi kan inte garantera att ditt önskemål tillgodoses.

Om du har önskemål att byta till ett annat boende än det du har fått plats på, kan du kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Du betalar för hyra, mat och hemförsäkring

Oavsett om du bor i gruppbostad eller i servicebostad så skriver du ett hyreskontrakt med hyresvärden och betalar din egen hyra, mat och hemförsäkring. Hyran beror på bostadens storlek, läge och skick och varierar mellan 2 946 kronor till 6 620 kronor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?