Situationsplan och nybyggnadskarta

Situationsplan

En situationsplan är en karta över din fastighet som visar byggnadernas storlek och placering och hur långt det är till fastighetsgränser. På situationsplanen ska du redovisa och måttsätta nya byggnader och tillbyggnader samt ange minst två mått till fastighetsgräns så att placeringen fixeras. Situationsplanen ska vara baserad på ett aktuellt kartutdrag (inte äldre än tre månader) eller en nybyggnadskarta från kommunen. Skalan bör vara 1:200 eller 1:500.

Information om hur du hämtar kartunderlag för situationsplan.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar fastigheten tillsammans med de planbestämmelser som gäller, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder.

Riktlinjer för när du behöver beställa en nybyggnadskarta.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?