Kontakt

Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede om du vill bygga något. Helsingborg kontaktcenter kan svara på allmänna frågor och kan hjälpa dig vidare om du behöver kontakt med till exempel bygglovsenheten.

Allmänna frågor kring bygglov med mera

Helsingborg kontaktcenter svarar på allmänna frågor om bygglov och hur en bygglovsansökan går till. Du kan också höra av dig dit om du vill söka bygglov via blankett istället för via våra e-tjänster. Helsingborg kontaktcenter har öppet måndag till onsdag 08:00-17:00, torsdag 08:00-18:00 och fredag 08:00-17:00.

Kontakt:

Boka ett första möte med bygglovsenheten

Boka gärna ett möte med en av våra handläggare för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din bygglovsansökan. Du kan boka ditt besök själv eller kontakta Helsingborg kontaktcenter om du vill ha hjälp att boka ett besök.

Mötet kan normalt hållas hos oss på stadsbyggnadsförvaltningen eller via Skype/Teams alternativt per telefon. Vänligen ange vid bokning hur du önskar att mötet hålls.

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av de skärpta restriktionerna för Skåne erbjuder vi för närvarande bara möten via Skype/Teams eller telefon.

Boka besök:

Vi erbjuder besökstider på:

  • Måndagar, klockan 10:40, 11:10, 11:40.
  • Tisdagar, klockan 10:40, 11:10, 11:40.
  • Torsdagar, klockan 10:40, 11:10, 11:40.
  • Fredagar, klockan 13:15, 13:45, 14:15.

Komma på besök:

När du fått bekräftelse av oss för ditt möte är du välkommen till Järnvägsgatan 22, ingång via Järnvägsgatan eller Knutpunktens parkeringsdäck.

Möte via Skype/Teams eller telefon:

Om du har haft önskemål om möte via Skype/Teams så får du en mötesinbjudan via e-post. Vid telefonmöte så ringer en av våra bygglovsarkitekter/handläggare upp dig.

Pågående ärenden eller bygglovsfrågor som kräver en bedömning eller tolkning

Har du frågor i ett pågående ärende hör du av dig direkt till din handläggare eller kontaktar Helsingborg kontaktcenter, som kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person på bygglovsenheten. Kontaktcenter hjälper dig också att få kontakt med bygglovsenheten om du har frågor som kräver en bedömning eller tolkning i ett enskilt fall. Du kan till exempel få hjälp med att boka ett besök.

Kontakt:

  • Din handläggare på bygglovsenheten. Se kontaktuppgifter i brev och beslut.
  • Bygglovsenheten via Helsingborg kontaktcenter. Se ovan.

Beställa ritningar och handlingar

Du kan beställa äldre ritningar på din fastighet från bygglovsarkivet. Besöker du oss får du hjälp av Helsingborg kontaktcenter på Stortorget 17.

Läs mer om bygglovsarkivet .

Beställ:

  • Beställ själv: Beställ via e-tjänst (e-legitimation behövs)
  • Beställ via Helsingborg kontaktcenter. Se ovan.

Beställa kartutdrag

Du som äger en fastighet kan för eget bruk beställa ett utdrag från kommunens kartdatabas hos Helsingborg kontaktcenter.

Läs hur du beställer kartutdrag.

Beställ:

Beställa nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt behöver du en nybyggnadskarta. Du beställer den hos Helsingborg kontaktcenter eller stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet.

Läs hur du beställer nybyggnadskarta här.

Beställ: