Tak, byta

Här får du information om vad som gäller om du vill byta taktäckning på ditt hus. Taktäckningen är den skyddande beklädnaden på yttertaket och kan vara till exempel plåt, papp, betong- eller tegelpannor.

Det är detaljplanen som styr hur ditt hus får se ut. I detaljplanen kan det finnas bestämmelser för vilket takmaterial och kulör huset får ha. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov om du vill ändra taktäckningen på ditt hus. Om du vill byta till samma material och kulör som taket har nu, så krävs normalt inte bygglov. Men inom värdefull miljö kan även detta kräva bygglov. Ta gärna kontakta oss för rådgivning.

Undantag:

  • Om ditt hus är ett en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och ligger inom område med detaljplan, så krävs det inte bygglov för att byta taktäckning under förutsättning att ändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för att byta taktäckning.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Om du ska byta taktäckning så behöver du skicka in en ansökan där du anger material, utformning och kulör. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Foto på byggnaden
  • Eventuellt produktblad
  • Eventuellt situationsplan, om det finns många byggnader på tomten. Markera ut vilken byggnad/byggnader ansökan gäller.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Från cirka 1 600 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att byta taktäckning.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill byta taktäckning ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?