Byta tak

Här får du information om vad som gäller om du vill byta tak.

Det är detaljplanen som styr hur ditt hus får se ut. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Om du bor inom ett detaljplanerat område behöver du bygglov om du vill byta tak på ett sätt som innebär en väsentlig ändring av fasaden, till exempel om du vill byta kulör eller material på ditt tak. Kontakta oss om du är osäker.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Det krävs normalt sätt inga ritningar om du bara byter takmaterial. Om du ändrar taklutningen i samband med byte av tak så ska ritningarna redovisa hur ditt hus kommer att se ut när åtgärden är klar. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader som berörs med marknivå. Exempelritning: Ändring av fasad, fasadritning (pdf, 307 kB)

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 1 500 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att byta tak.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill byta tak ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.