Glasa in en altan eller en balkong

Här får du information om vad som gäller om du ska glasa in din altan eller balkong.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att glasa in din altan eller balkong.

Detaljplanen som gäller för din fastighet kan innehålla begränsningar för om eller hur du får glasa in din altan eller balkong. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Undantag:

  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan. Det betyder att du kan glasa in en altan om du inte redan byggt något annat på din tomt.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska visa hur inglasningen kommer att se ut när du byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. Om du bor i ett område med många byggnader, markera ut vilken balkong som ska glasas in. Om du har en uteplats ska du rita in uteplatsen på situationsplanen, ange bredd och längd samt placeringsmått. Exempelritning: Inglasning av balkong, situationsplan (pdf, 1,9 MB)
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du till exempel rita in stolpar, glasindelningar och eventuella öppningar. Detta ska du rita in tillsammans med den befintliga byggnaden/bostaden för att redovisa helheten. Exempelritning: Inglasning av balkong, planritning (pdf, 279 kB)
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån med inglasningen (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader som berörs. Exempelritning: Fasadritning (pdf, 559 kB)
  • Foto på byggnaden
  • Eventuell detaljritning. På detaljritningen ska du tydligt visa inglasningens utformning. Exempelritning: Inglasning av balkong, sektionsritning glasindelning (pdf, 280 kB)

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Eventuell brandskyddsbeskrivning

Läs mer på Boverkets webbplats om skydd mot brandskydd vid inglasning av uterum och balkonger

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill göra ansökan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 4 400 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att glasa in din altan eller balkong.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill glasa in din altan eller balkong ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked
Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.