Glasa in en altan eller en balkong

Här får du information om vad som gäller om du ska glasa in din altan eller balkong.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att glasa in din altan eller balkong.

Detaljplanen som gäller för din fastighet kan innehålla begränsningar för om eller hur du får glasa in din altan eller balkong. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Undantag:

  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Det betyder att du kan glasa in en altan på max 50 kvadratmeter om du inte redan byggt något annat på din tomt.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska visa hur inglasningen kommer att se ut när du byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 4 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att glasa in din altan.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill glasa in din altan ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.