Måla om eller putsa fasaden på huset

Här får du information om vad som gäller om du vill måla om eller putsa fasaden på ditt hus.

I detaljplanen för ditt område kan det finnas bestämmelser för vilka färger och fasadmaterial husen får ha. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov om du vill måla om eller putsa ditt hus. Om du vill måla om ditt hus i samma kulör som den har nu, så krävs normalt inte bygglov. Men inom värdefull miljö kan även ommålning med samma kulör kräva bygglov. Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Undantag:

  • Om ditt hus är ett en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och ligger inom område med detaljplan, så krävs det inte bygglov för att färga om huset under förutsättning att ändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för att måla om ditt hus.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Om du ska måla om eller putsa alla fasader behöver du bara skicka in en ansökan där du anger färgkulören (NCS-kod). Om du däremot bara ska måla om delar av fasaden eller använda olika färgkulörer, behöver du redovisa vilka fasader som berörs av det du söker för. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 1 600 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att måla om eller putsa ditt hus.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill måla om eller putsa ditt hus ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked.

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?