Måla om huset

Här får du information om vad som gäller om du vill måla om ditt hus.

I detaljplanen för ditt område kan det finnas bestämmelser för vilka färger husen får ha. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov om du vill måla om ditt hus på ett sätt som innebär en väsentlig ändring av fasaden, till exempel om du vill byta kulör på ditt hus. Kontakta oss om du är osäker.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Om du ska måla om alla fasader behöver du bara skicka in en ansökan med färgkulör (NCS-kod). Om du däremot bara ska måla om delar av fasaden eller använda olika färgkulörer, ska du redovisa ritningar för de fasader som berörs av det du söker för. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 1 500 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att måla om ditt hus.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill måla om ditt hus ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.