Skärmtak

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett skärmtak. Under vissa förutsättningar krävs det dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak.

Förutsättningar:

  • Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Skärmtaken får tillsammans vara högst 15,0 kvadratmeter.
  • Det ska anordnas över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
  • Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Medgivandet bör vara skriftligt.
  • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera ditt skärmtak närmare den gränsen än 4,5 meter.
  • Det får inte finnas krav på bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov.

Om ditt skärmtak ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för tillbyggnad kan du få bygga ett skärmtak på högst 15,0 kvadratmeter utan bygglov. Du behöver då istället göra en anmälan för attefallsåtgärder.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska visa hur skärmtaket kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in skärmtakets storlek och placering.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur skärmtaket ser ut (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla berörda fasader med marknivå. Om skärmtaket är en tillbyggnad så ska även befintlig byggnads fasad framgå på ritningen. Bifoga gärna även ett foto på befintlig byggnad.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov eller göra en anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Hur mycket bygglovet kostar beror på hur stort skärmtak du har tänkt bygga. Ett skärmtak på 15-30 kvadratmeter kostar cirka 3 200 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att bygga ett skärmtak.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett skärmtak ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?