Skärmtak

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett skärmtak.

Undantag:

  • Skärmtaken är tillsammans inte större än 15 kvadratmeter.
  • Taken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det.
  • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera ditt skärmtak närmare den gränsen än 4,5 meter.
  • Ditt skärmtak ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för tillbyggnad. Du behöver dock göra en anmälan för attefallsåtgärder.
  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Ritningarna ska visa hur skärmtaket kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in skärmtaket och ange bredd och längd samt placeringsmått.
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du till exempel rita in stolpar.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in skärmtaket sett från sidan. Om det finns fler fasader på skärmtaket ska de också redovisas.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov eller göra en anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Hur mycket bygglovet kostar beror på hur stort skärmtak du har tänkt bygga. Ett skärmtak på cirka 40 kvadratmeter kostar cirka 5 500 kronor om det inte avviker från detaljplanen. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för ett skärmtak.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett skärmtak ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.