Miljöstatistik

Här hittar du nyckeltal som visar miljöläget i Helsingborg. Resultaten och nyckeltalen bygger på nationell statistik men också på uppgifter från andra källor.

Några nyckeltal inom klimat och miljö har valts ut som särskilt viktiga för jämförelser med andra kommuner. Du kan kan jämföra Helsingborgs miljöarbete inom exempelvis livsmedel, transporter och återvinning. Helsingborg är med i nätverket Sveriges Ekokommuner, Sekom. Varje år rapporterar de nyckeltal inom 12 områden. Jämför Sekoms sammanlagda statistik med Helsingborgs statistik.

I NSR:s (Nordvästra Skånes Renhållning) miljöbarometer kan du läsa mer om hur avfallshanteringen i Helsingborg styrs och utvecklas i riktning mot ett hållbart samhälle, enligt målen i den regionala avfallsplanen.

Om du vill veta mer om stadens interna miljö- och klimatarbete kan du läsa aktuell statistik om inköpta livsmedel, matsvinn, energianvändning, resor i tjänsten och utfasning av plast i rapporten Helsingborg stads interna miljöarbete 2020 (pdf).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?