Arbetsmiljöarbete

Skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i arbetsmiljöarbetet på skolan. I vardagen ger de råd och stöd till elever, personal och skolledning.

Hur går det till?

Skolsköterskan är delaktig i arbetsmiljöarbetet tillsammans med eleverna (elevinflytande) genom hälsosamtalen. Elevernas sammanfattade åsikter/erfarenheter från hälsosamtalen återkopplas till eleverna, ledningsgrupp, arbetslag och elevhälsoteam (EHT).

Skolsköterskan är också med och skapar en säker och god arbetsmiljö för eleverna till exempel genom att delta i arbetsmiljöronder och allergironder.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?