Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som alla andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen.

En lag som kallas LSS säger att kommunen måste hjälpa personer som har funktionsnedsättning. Det är gratis att få hjälp enligt LSS. Men du betalar själv hyran och din mat. 

Söka hjälp

När du vill söka hjälp

ska du prata med en LSS-handläggare.

LSS-handläggaren är en person

som tar hand om ditt ärende.

Du ska ringa telefonnummer 042-10 50 00

om du vill tala med en LSS-handläggare.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?