Återkrav

I vissa fall kan du få betala tillbaka ekonomiskt bistånd som du har fått.

Det gäller om du till exempel väntar ersättning från a-kassa i efterhand eller ersättning/bidrag från någon annan myndighet. Du kan också få betala tillbaka om du har innestående lön och i väntan på att lönen kommer behöver söka ekonomiskt bistånd.

Skulle du ha fått ekonomiskt bistånd på felaktiga grunder, till exempel om du inte har talat om samtliga inkomster, kan du också bli återbetalningsskyldig.