Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Om du är arbetslös ska du vara anmäld hos arbetsförmedlingen, ha kontinuerlig kontakt med din arbetsförmedlare och aktivt söka arbete.

Som arbetssökande ska du söka alla arbeten som finns inom pendlingsavstånd och upp till dina kvalifikationer samt de arbeten du har erfarenhet av. Det finns inget fastställt antal sökta arbeten som gräns, men du måste kunna redovisa att du är aktivt arbetssökande. Det är viktigt att du skriver ner alla arbeten som du sökt.

Om du tackar nej till erbjudna arbetsmarknadsåtgärder och/eller inte är aktivt arbetssökande riskerar du att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder kan exempelvis vara jobb- och utvecklingsgarantin, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder och svenskundervisning. Kommunen kan även remittera dig för sysselsättning vilket kan innebära praktik eller verksamhet som höjer din kompetens.

Vid helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga

Kan du inte arbeta på grund av hälsoskäl ska du ha ett giltigt läkarintyg som styrker hur din arbetsförmåga ser ut. Om du av andra orsaker till exempel sociala skäl inte kan arbeta ska du tala om detta för din socialsekreterare som kontaktar dig.

Föräldraledig

Om du är föräldraledig ska du ta ut full föräldrapenning via försäkringskassan vilket innebär sju dagar per vecka med full ersättning. Om du inte har ett arbete efter det att din föräldraledighet upphör ska du i god tid planera din återkomst till arbetsmarknaden. Du ska sätta upp ditt barn i kö till barnomsorg när barnet är 8 månader och därefter börja söka arbete innan barnet fyller ett år.