Innan du söker ekonomiskt bistånd

Du som inte kan försörja dig själv eller din familj och som har uttömt andra alternativ kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Detta kallas ofta försörjningsstöd eller socialbidrag.

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära att man behöver hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin.

Du får också hjälp att förändra din situation. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan.

Tänk på det här innan du ansöker:

  • ekonomiskt bistånd är sista alternativet när alla andra alternativ är uttömda,
  • du kan ha rätt till andra bidrag som du ska söka i första hand,
  • du kan alltid kontakta oss för rådgivning innan du ansöker,
  • om du söker första gången behöver du skicka underlag för boende, uppehållstillstånd och kontoöversikt,
  • om du söker första gången kommer du bli uppringd efter att du lämnat in din ansökan. Samtalet behövs för att vi ska kunna utreda rätten till bistånd.

Räkna ut om du kan få ekonomiskt bistånd

På socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd.

Ansök om ekonomiskt bistånd.