Ekonomiskt bistånd under lov

Som vuxenstuderande ska du i första hand söka sommarjobb så att du själv kan försörja dig under studieuppehållet. I god tid före uppehållet måste du söka alla typer av sommarjobb.

Om du trots detta inte lyckats få något jobb kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). När du ansöker gör handläggaren en prövning för att se om du uppfyller kraven för att få stödet. Kraven är:

  • att du inte kan försörja dig annat sätt (till exempel genom egna tillgångar),
  • att du kan visa att du i god tid (från februari månad) har försökt hitta ett sommarjobb och sökt alla arbeten du är kvalificerad för och sökt inom rimligt pendlingsavstånd,
  • att du fortsätter söka arbeten under sommaruppehållet,
  • att du anmäler dig på arbetsförmedlingen första dagen under studieuppehållet.

Om du är gift eller sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd som förskott

Om du har fått sommarjobb kan det dröja innan du får din första lön. Du kan då beviljas ekonomiskt bistånd som förskott på kommande inkomst eller annan ersättning. Detta gäller under förutsättning att du i övrigt uppfyller kraven. Om du beviljas ekonomiskt bistånd skrivs ett återbetalningsavtal som du ska underteckna innan pengar betalas ut. Inför varje utbetalning skrivs ett nytt återbetalningsavtal.

Under september månad ska du återbetala aktuell skuld när studierna återupptagits och du åter får studiemedel, samtidigt som du har fått löneutbetalningar från sommarjobbet eller andra inkomster. Om skulden inte betalas in skickas ärendet till Förvaltningsrätten som tar ställning till vidare rättsliga åtgärder.

Om du inte har fått något sommarjobb

Om du trots aktivt arbetssökande inte lyckats få arbete under sommaruppehållet kommer du att anvisas en praktikplats/sysselsättning inom kommunal verksamhet under cirka 4 veckor.

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet

När du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ringer du till mottagningen på arbetsmarknadsförvaltningen. Telefon 042-10 78 75 eller 10 76 68 mellan klockan 09:00-12:00, uppge att du vill ansöka om ekonomiskt bistånd under studieuppehåll.

Kan du inte ringa? Då kan du personligen komma till receptionen på Järnvägsgatan 35. Vår mottagningstid är klockan 09:00-12:00.