Ekonomiskt bistånd till tandvård – information till tandläkare

Den som inte själv kan betala för tandvård kan ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnaden.

Vilka priser godkänner Helsingborgs stad?

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät. Prövningen utgår från en bedömning av vad som är nödvändigt för att en person ska ha en så kallad skälig levnadsnivå. När det gäller kostnader för särskilda utgifter (som till exempel tandvård) är utgångspunkten billigaste alternativ. Arbetsmarknadsförvaltningen godkänner därför bara kostnader för behandlingar hos tandvårdskliniker som har samma priser som Folktandvården, eller lägre. Undantag kan göras vid akut tandvård.

Akut tandvård

Ansökan om ekonomiskt bistånd till akut tandvård görs i efterhand. Patienten skriver in summan i sin månadsansökan. Om månadsansökan blir utvald för kontroll ska patienten kunna redovisa kvitto eller faktura. Det måste då framgå att tandvården varit akut.

Akut tandvård är behandlingar som behöver göras genast på grund av smärta, inflammation eller annat betydande obehag.

Årlig kontroll (basundersökning)

Ansökan om ekonomiskt bistånd till kostnad för årlig kontroll (basundersökning) görs i efterhand. Patienten skriver in summan i sin månadsansökan. Om månadsansökan blir utvald för kontroll ska patienten kunna redovisa kvitto eller faktura.

Frisktandvård genom Folktandvården

Arbetsmarknadsförvaltningen godkänner kostnad för Frisktandvård genom Folktandvården för patienter som har detta i avgiftsklass 1-3. Patienten skriver in summan i sin månadsansökan. Om månadsansökan blir utvald för kontroll ska patienten kunna redovisa avtal för Frisktandvård och kvitto på senaste betalningen.

Nödvändig, planerad tandvård

Patienten ska alltid kontakta sin socialsekreterare innan besök hos tandläkare (utom för akut tandvård, årlig kontroll eller Frisktandvård genom Folktandvården). Patienten ska ta med blanketten Ansökan tandvård till behandlande tandläkare. Tandläkaren fyller i baksidan av blanketten och bifogar en särskild kostnadsberäkning.

Om patientkostnaden för föreslagen tandvård överstiger 10 000 kronor begär arbetsmarknadsförvaltningen en bedömning av konsulttandläkare. Arbetsmarknadsförvaltningen kommer då be behandlande tandläkare att skicka komplett underlag till konsulttandläkaren.

Det är viktigt att invänta besked om ekonomiskt bistånd till planerad tandvård innan behandlingen påbörjas. Arbetsmarknadsförvaltningen meddelar beskedet till patienten som i sin tur ansvarar för att informera sin tandläkare.

Beskedet är en förhandsinformation om vilka behandlingar arbetsmarknadsförvaltningen kommer att godkänna som utgift i försörjningsstödsberäkningen. Om behovet av tandvård förändras under behandlingstiden måste patienten lämna nytt underlag till arbetsmarknadsförvaltningen och invänta besked.

Vad är nödvändig tandvård?

Arbetsmarknadsförvaltningen godkänner bara nödvändig tandvård.

Exempel på behandling som brukar räknas som nödvändig är fyllning, rotfyllning, utdragning, behandling av sjukdom i tandköttet, tandhygienistbehandling, ersättning av förlorade framtänder och lösa proteser.

Exempel på behandling som inte brukar räknas som nödvändig är implantat, estetisk tandvård, tandblekning och fast protetik på sidorna.

Betalning

Godkända tandvårdskostnader läggs till som utgift i beräkning av försörjningsstöd, när en person gjort en ansökan till arbetsmarknadsförvaltningen.

För att kunna beviljas pengar till tandvårdskostnaden måste personen ha rätt till försörjningsstöd både utifrån den ekonomiska situationen (egna inkomsterna räcker inte till uppehälle och godkända utgifter) och utifrån övriga krav som ställs (till exempel att följa planering med arbetsmarknadsförvaltningen).

Den som blir självförsörjande innan hela tandvården är färdig kan inte få ekonomiskt bistånd till resterande del av behandlingen.

Patienten ska ansöka om kostnaden efter varje behandling. Vanligtvis begär inte arbetsmarknadsnämnden att några underlag ska visas i samband med ansökan. Stickprovskontroller görs dock och då ska underlag redovisas på den sökta utgiften. Det kan vara kvitto eller faktura, om patienten kommit överens med tandläkaren att betala med faktura istället.

Arbetsmarknadsnämnden påtar sig inget betalningsansvar för godkänd tandvård. Det är patienten som ansvarar för betalningen och som sedan ansöker om ekonomiskt bistånd för kostnaden.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?