Ekonomiskt bistånd till tandvård – information till tandläkare

Den som inte själv kan betala för tandvård kan ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnaden.

Vilka priser godkänner Helsingborgs stad?

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät. Prövningen utgår från en bedömning av vad som är nödvändigt för att en person ska ha en så kallad skälig levnadsnivå. När det gäller kostnader för särskilda utgifter (som till exempel tandvård) är utgångspunkten billigaste alternativ. Arbetsmarknadsförvaltningen godkänner därför bara kostnader för behandlingar hos tandvårdskliniker som har samma priser som Folktandvården, eller lägre. Undantag kan göras vid akut tandvård.

Akut tandvård

Ansökan om ekonomiskt bistånd till akut tandvård görs i efterhand. Patienten skriver in summan i sin månadsansökan. Om månadsansökan blir utvald för kontroll ska patienten kunna redovisa kvitto eller faktura. Det måste då framgå att tandvården varit akut.

Akut tandvård är behandlingar som behöver göras genast på grund av smärta, inflammation eller annat betydande obehag.

Nödvändig, planerad tandvård

Patienten ska alltid kontakta sin socialsekreterare innan besök hos tandläkare (utom vid akut tandvård). Patienten ska ta med blanketten Ansökan tandvård till behandlande tandläkare. Patienten fyller själv i framsidan av blanketten och tandläkaren fyller i baksidan av blanketten samt bifogar en särskild kostnadsberäkning.

Om patientkostnaden för föreslagen tandvård överstiger 10 procent av prisbasbeloppet begär arbetsmarknadsförvaltningen en bedömning av konsulttandläkare. Arbetsmarknadsförvaltningen kommer då att be behandlande tandläkare att skicka ett komplett underlag till konsulttandläkaren

Det är viktigt att invänta besked om ekonomiskt bistånd till planerad tandvård innan behandlingen påbörjas. Arbetsmarknadsförvaltningen meddelar beskedet till patienten, som i sin tur har ansvar för att informera sin tandläkare.

Beskedet är en förhandsinformation om vilka behandlingar arbetsmarknadsförvaltningen kommer att godkänna som utgift i försörjningsstödsberäkningen. Om behovet av tandvård förändras under behandlingstiden måste patienten lämna nytt underlag till arbetsmarknadsförvaltningen och invänta besked.

Vad är nödvändig tandvård?

Arbetsmarknadsförvaltningen godkänner bara nödvändig tandvård.

Exempel på behandling som brukar räknas som nödvändig är fyllning, rotfyllning, utdragning, behandling av sjukdom i tandköttet, tandhygienistbehandling, ersättning av förlorade framtänder och lösa proteser.

Exempel på behandling som inte brukar räknas som nödvändig är implantat, estetisk tandvård, tandblekning och fast protetik på sidorna.

Betalning

Godkända tandvårdskostnader läggs till som utgift i beräkning av försörjningsstöd, när en person gjort en ansökan till arbetsmarknadsförvaltningen.

För att kunna beviljas pengar till tandvårdskostnaden måste personen ha rätt till försörjningsstöd både utifrån den ekonomiska situationen (de egna inkomsterna räcker inte till uppehälle och godkända utgifter) och utifrån övriga krav som ställs (till exempel att följa sin planering mot självförsörjning).

Den som blir självförsörjande innan hela tandvården är färdig kan inte få ekonomiskt bistånd till resterande del av behandlingen.

Patienten ska ansöka om kostnaden efter varje behandling. Vanligtvis begär inte arbetsmarknadsförvaltningen att några underlag ska visas i samband med ansökan. Stickprovskontroller görs dock och då ska underlag redovisas på den sökta utgiften. Det kan vara kvitto eller faktura, om patienten kommit överens med tandläkaren att betala med faktura.

Arbetsmarknadsförvaltningen påtar sig inget betalningsansvar för godkänd tandvård. Det är patienten som ansvarar för betalningen och som sedan ansöker om ekonomiskt bistånd för kostnaden.

Årlig kontroll (basundersökning)

Arbetsmarknadsförvaltningen godkänner vanligtvis inte kostnaden för en årlig kontroll.

Frisktandvård genom Folktandvården

Arbetsmarknadsförvaltningen godkänner inte kostnad för frisktandvård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.