Ekonomiskt bistånd

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv eller din familj kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Detta kallas ofta försörjningsstöd eller socialbidrag.

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära att man behöver hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin.

Du får också hjälp att förändra din situation. Ekonomiskt bistånd är den allra sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda.

Läs mer om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan.

Räkna ut om du kan få ekonomiskt bistånd

På socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd.