Överförmyndarnämnden

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden arbetar med att rekrytera, välja och föreslå gode män, även för ensamkommande barn, förvaltare, särskilt förordnade förmyndare och medförmyndare.

I varje kommun finns det

antingen en överförmyndare

eller en överförmyndarnämnd.

I Helsingborg har vi en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden jobbar med att

välja ut och anställa gode män.

Vi väljer ut och anställer

förmyndare och olika förvaltare.

Vi ser också till att de sköter sitt jobb.

Du ska kontakta överförmyndarnämnden

om du vill klaga på din gode man,

förmyndare eller förvaltare.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?