Tryggt och trivsamt runt Viskängen

Under 2016 och 2017 genomförde vi en rad åtgärder för att öka tryggheten och trivseln runt Viskängen. Vi rustade bland annat upp lekplatsen, skapade en ny mötesplats med bord och bänkar och byggde ett nytt utegym.

Under våren 2016 började vi att planera en ny mötesplats och ett nytt utegym samt upprustning av lekplatsen på Källängen. Samtidigt började arbetet med att se över vad vi kan göra för att förbättra den upplevda tryggheten kring Viskstråket, med särskilt fokus på området runt Wieselgrensskolan, som utsattes för en del skadegörelse under 2015.

En del av det vi gjort och gör på Viskängen är ett resultat av den dialogturné vi var ute på under hösten 2016, där vi fick in många intressanta synpunkter om Högaborg, Eneborg och Wilson Park. Arbetet blev också en del i vår handlingsplan för trygghet i stadsmiljön, som blev klar våren 2017.

Detta har vi gjort

  • Rustat upp lekplatsen och bytt ut lekredskap.
  • Skapat en ny mötesplats med picknickbord och grillplatser.
  • Satt upp ny belysning vid mötesplatsen och utegymmet.
  • Byggt om cykelöverfarterna för att öka framkomligheten för cyklister utmed Viskstråket.
  • Planterat sex nya träd på Källängen tillsammans med elever från Wieselgrensskolan.
  • Planterat 30 000 nya vårlökar under den första Viskängendagen hösten 2016.
  • Satt ut fler bänkar längs med delar av Viskstråket.

Detta gör vi senare

  • Under 2020 planerar vi att sätta upp ny belysning och göra i ordning gång- och cykelvägen längs delar av Viskstråket.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?