Tryggt och trivsamt runt Viskängen

Under våren och hösten 2016 har vi bland annat rustat upp lekplatsen på Källängen, skapat en ny mötesplats med picknickbord och bänkar och byggt ett nytt utegym. Senare i år sätter vi bland annat upp ny belysning. Det är en del av åtgärderna vi genomför runt Viskängen för att öka trygghet och trivsel i området.

Under våren 2016 började vi att planera en ny mötesplats och ett nytt utegym samt upprustning av lekplatsen på Källängen. Samtidigt började arbetet med att se över vad vi kan göra för att förbättra den upplevda tryggheten kring Viskstråket, med särskilt fokus på området runt Wieselgrensskolan, som utsattes för en del skadegörelse under 2015.

En del i arbetet med handlingsplan för trygghet i stadsmiljön

Under augusti och september var vi ute på dialogturné om trygghet i Helsingborg och fick bland annat in många intressanta synpunkter om Högaborg, Eneborg och Wilson Park. Eftersom vi redan var i gång med arbetet runt Viskängen kan vi redan nu åtgärda en del av de synpunkter vi fick in vid vår dialog, fler åtgärder kommer senare i år och en del mer långsiktiga åtgärder tar vi med i handlingsplanen för trygghet i stadsmiljön. Läs mer om vår handlingsplan för trygghet.

Detta har vi gjort

  • Rustat upp lekplatsen och bytt ut lekredskap.
  • Skapat en ny mötesplats med picknickbord och grillplatser.
  • Satt upp ny belysning vid mötesplatsen och utegymmet.
  • Byggt om cykelöverfarterna för att öka framkomligheten för cyklister utmed Viskstråket.
  • Planterat sex nya träd på Källängen tillsammans med elever från Wieselgrensskolan.
  • Planterat 30 000 nya vårlökar under Viskängendagen, lördag 19 november 2016.

Detta gör vi senare

  • I början av mars 2017 sätter vi ut fler bänkar längs med delar av Viskstråket.
  • Under 2018 planerar vi att sätta upp ny belysning och göra i ordning gång- och cykelvägen längs delar av Viskstråket.