Gatukonst i gång- och cykeltunnel under Vasatorpsvägen

Från mitten av april till slutet av april rustade vi upp gång- och cykeltunneln under Vasatorpsvägen vid Drottninghögs centrum. Vi har satt upp ny belysning i tunneln och målat om väggarna med hjälp av två gatukonstnärer.

Detta har vi gjort

  • Ett konstverk i tunneln utifrån idéer från klass 5 på Drottninghögsskolan och klass 5A från Kubikskolan. Idéerna från barnen fångades sedan upp av de två konstnärerna Ilse Wisfelt och Joren Joshua från Rotterdam, som tidigare varit här och målat under gatukonstfestivalen ArtStreetHbg. Den ena väggen i tunneln samt ingångarna målades. Den andra väggen i tunneln pryds med emaljpaneler designade av konstnärerna.
  • Vi har satt upp ny belysning i tunneln.

Upprustningen av den här gång- och cykeltunneln är en av flera tunnlar som vi planerar att förbättra utifrån de synpunkter som har kommit in via våra trygghetsdialoger.