Gatukonst i gång- och cykeltunnel under Vasatorpsvägen

Från mitten av april rustar vi upp gång- och cykeltunneln under Vasatorpsvägen vid Drottninghögs centrum. Vi sätter upp ny belysning i tunneln och målar om väggarna med hjälp av två gatukonstnärer. Under arbetet är framkomligheten i tunneln tidvis begränsad.

Det här gör vi

  • Vi skapar ett konstverk i tunneln utifrån idéer från klass 5 på Drottninghögsskolan och klass 5A från Kubikskolan. Idéerna från barnen fångades sedan upp av de två konstnärerna Ilse Wisfelt och Joren Joshua från Rotterdam, som tidigare varit här och målat under gatukonstfestivalen ArtStreetHbg. Den ena väggen i tunneln samt ingångarna målas. Den andra väggen i tunneln pryds med emaljpaneler designade av konstnärerna.
  • Vi sätter upp ny belysning i tunneln.

Så påverkas du

  • Arbetet startade i mitten av april 2018 och vi räknar med att det är klart för invigning den 27 april i samband med Smile-loppet.
  • Under arbetet kan det bli något begränsad framkomlighet i tunneln. Vissa delar av tunneln kan stundvis vara avstängda när vi målar eller arbetar med belysningen.

Upprustningen av den här gång- och cykeltunneln är en av flera tunnlar som vi planerar att förbättra utifrån de synpunkter som har kommit in via våra trygghetsdialoger.