Terrass eller altan

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en terrass eller altan på din tomt.

Med terrass eller altan avser vi i den här informationen själva ”golvet”. Vill du bygga in din terrass eller altan eller sätta upp ett staket runt om, så gäller andra regler. Se information om uterum, glasa in en altan eller balkong eller mur, plank och staket.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov om din altan eller terrass ska byggas ihop med huset och inte är högre än 1,8 meter från lägsta marknivå.

Förutsättningar:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Altanen ska vara en tillbyggnad.
  • Altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
  • Altanen ska vara en uteplats på marken.
  • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
  • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg så får du inte placera altanen närmare den gränsen än 4,5 meter.
  • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
  • Särskilda regler kan gälla för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Mer information finns i Boverkets kunskapsbank.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.