Bygga en terrass eller altan

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en terrass eller altan på din tomt.

Med terrass eller altan avser vi i den här informationen själva ”golvet”. Vill du bygga in din terrass eller altan eller sätta upp ett staket runt om, gäller andra regler. Se information om till exempel uterum eller mur, plank och staket.

Det är detaljplanen som styr vad du får göra på din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Du behöver normalt bygglov om din terrass eller altan är högre än 1,2 meter från lägsta marknivå när altanen byggs ihop med befintlig byggnad. Om din terrass eller altan är lägre behöver du i de flesta fall inte något bygglov. Särskilda regler kan gälla för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur din tomt/ditt hus kommer att se ut när du har byggt klart. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in terrassen eller altanen och ange bredd och längd samt placeringsmått.  Exempelritning: Tillbyggnad, situationsplan (pdf, 176 kB)
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 1 500 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att bygga en terrass eller altan.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga en terrass eller altan ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.