Uterum

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett uterum.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett uterum.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Ritningarna ska visa hur uterummet kommer att se ut när det är färdigbyggt. Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset, ska du rita in det tillsammans med den befintliga byggnaden/bostaden för att redovisa helheten. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in uterummet och ange bredd och längd samt placeringsmått. Exempelritning: Tillbyggnad uterum, situationsplan (pdf, 170 kB)
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du till exempel rita in stolpar, glasindelningar och öppningar. Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset, ska uterummet redovisas med befintlig byggnad. Exempelritning: Tillbyggnad uterum, planritning (pdf, 316 kB)
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in uterummet sett från sidan. Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset, ska uterummet redovisas med befintlig byggnad. Om det finns fler fasader på uterummet ska de också redovisas. Exempelritning: Tillbyggnad uterum, fasadritning (pdf, 301 kB)

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Från cirka 4 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det beror på hur stort ditt uterum är och hur komplicerad byggnaden är. Kontakta oss för mer information.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett uterum ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.