Uterum

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett uterum.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett uterum.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska visa hur uterummet kommer att se ut när det är färdigbyggt. Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset, ska du rita in det tillsammans med den befintliga byggnaden/bostaden för att redovisa helheten. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in uterummets storlek och placering. Exempelritning: Tillbyggnad uterum, situationsplan (pdf, 170 kB)
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, stolpar, glasindelningar och öppningar. Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset, ska uterummet redovisas tillsammans med befintlig byggnad. Exempelritning: Tillbyggnad uterum, planritning (pdf, 316 kB)
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur uterummet ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla berörda fasader med marknivå. Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset, ska uterummet redovisas tillsammans med befintlig byggnad. Exempelritning: Tillbyggnad uterum, fasadritning (pdf, 301 kB)
  • Foto på befintlig byggnad

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Eventuell brandskyddsbeskrivning

Läs mer om skydd mot brandspridning mellan byggnader.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Från cirka 4 400 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver oftast inte en kontrollansvarig för att bygga ett uterum. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett uterum ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked
Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.