Byta eller sätta in nya fönster

Här får du information om vad som gäller om du vill byta fönster eller sätta in nya fönster.

Det är detaljplanen som styr hur ditt hus får se ut. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov om du dina nya fönster innebär en väsentlig ändring av fasaden. Kontakta oss om du är osäker.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur ditt hus kommer att se ut när åtgärden är klar. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader som berörs med marknivå. Exempelritning: Ändring av fasad, fasadritning (pdf, 307 kB)

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 1 500 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om du vill byta enstaka fönster behöver du ingen kontrollansvarig. Kontakta oss om du är osäker.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill byta eller sätta in nya fönster ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

Om du ska ta hål i en vägg, till exempel om du ska sätta in ett nytt fönster, behöver du de här handlingarna:

  • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
  • Kontrollplan.