Fönster, byta eller sätta in nya

Här får du information om vad som gäller om du vill byta fönster eller sätta in nya fönster.

Det är detaljplanen som styr hur ditt hus får se ut. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov om dina nya fönster innebär en väsentlig ändring av fasaden. Det krävs en bedömning i varje enskilt fall. Även en mindre ändring kan anses vara en väsentlig ändring om byggnaden eller bebyggelseområdet är utpekat som särskilt värdefullt.

Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i stadens bevarandeprogramTa gärna kontakt med oss för rådgivning om vad som gäller för din fastighet.

Undantag:

Mer information i Boverkets kunskapsbank:

Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende och undantag

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur ditt hus kommer att se ut när de nya fönstren är på plats. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du visa vilka fasader som berörs av ändringen.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad) när de nya fönstren är på plats. Exempelritning: Ändring av fasad, fasadritning (pdf, 307 kB)
  • Beskrivning av fönster. Redovisa fönsterindelning, hängning, material, kulör med mera.
  • Eventuell detaljritning skala 1:10. Detaljritningarna ska visa byggnadens befintliga fönster och nya utseende.
  • Foto på byggnaden

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill göra din ansökan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Från cirka 1 600 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om du vill byta enstaka fönster behöver du ingen kontrollansvarig. Ska du däremot sätta in nya större fönsterpartier så kan en kontrollansvarig krävas. Kontakta oss om du är osäker.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill byta eller sätta in nya fönster ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

Ytterligare handlingar kan behöva lämnas in inför startbesked, till exempel om du ska sätta in nya större fönsterpartier:

  • Konstruktionsritning skala 1:50. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Det ska redovisas dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter.
  • Förslag till kontrollplan

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?