Farstu

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en farstu till ditt hus.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för en farstu.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur farstun kommer att se ut när den är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 2 000 – 4 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att bygga en farstu.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga en farstu ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.