Pool

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en pool.

Behöver jag bygglov?

Nej, det krävs normalt inte bygglov för att bygga en pool. Beroende på hur du vill att det ska se ut runt din pool, så kan du behöva ansöka om bygglov eller marklov.

Då kan du behöva söka bygg- eller marklov eller göra en anmälan

  • Om poolen förses med tak kan du behöva bygglov. Om takets högsta punkt är 1,5 meter eller högre över ursprunglig marknivå intill poolen behöver du söka bygglov.
  • Om du bygger en fristående altan högre än 1,2 meter över markens nivå behöver du bygglov. Om altanen byggs ihop med ett en- eller tvåbostadshus så får höjden vara upp till 1,8 meter från marknivå inom 3,6 meter från huvudbyggnaden utan att bygglov krävs. Läs mer om vad som gäller för terrass eller altan.
  • Om du vill sätta upp ett plank eller en mur runt poolen kan du behöva söka bygglov. Läs mer om vad som gäller för mur, plank eller staket.
  • Om du behöver schakta eller fylla på jord så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter behöver du söka marklov. Det är dock inte lovpliktigt att gräva för själva nedsänkningen av poolen. Läs mer om marklov.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Skydd vid bassängen

Det är viktigt att du förser poolen med skydd mot barnolycksfall. I Boverkets byggregler och i ordningslagen finns bestämmelser om skydd mot drunkning. Du kan läsa mer om reglerna på Boverkets webbplats.

Se gärna filmen om hur du säkrar din pool eller trädgårdsdamm. Filmen är gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kan jag behöva andra tillstånd?

Om du ansluter poolen till det allmänna vattenavloppsnätet kan du behöva göra en vatten- och avloppsanmälan. I Helsingborg gör du din vatten- och avloppsanmälan hos NSVA.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?