Pool

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en pool.

Behöver jag bygglov?

Poolen i sig kräver inget bygglov, men beroende på hur du vill att det ska se ut runt din pool kan du ändå behöva ansöka om bygglov, marklov eller göra en anmälan.

Då kan du behöva söka bygg- eller marklov eller göra en anmälan

Ta gärna kontakt med bygglovsenheten i god tid innan du vill börja bygga din pool. Där kan du få hjälp med vad som gäller i just ditt fall.

Lagar kräver skydd vid bassängen

Det är också viktigt att du bygger poolen barnsäkert och har ett bra skydd runt och över den. I både bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen finns bestämmelser om skydd mot drunkning. Du kan läsa mer om reglerna på Boverkets webbplats.

Du kan också se en film om hur du säkrar din pool eller trädgårdsdamm. Filmen är gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.