Riva ett förråd

Här får du information om vad som gäller om du vill riva ett mindre förråd.

Behöver jag rivningslov?

Ja, du behöver normalt rivningslov om du vill riva ett förråd.

Undantag:

  • För att riva en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus som inte kräver bygglov, såsom attefallsåtgärder, behövs inte rivningslov eller anmälan.
  • Du behöver varken rivningslov eller anmälan för att riva en friggebod. Det kan dock finnas utökad lovplikt i detaljplanen som gäller för fastigheten. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.
  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget rivningslov, men du behöver göra en anmälan om byggnaden är större än 50 kvadratmeter. Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du heller inget rivningslov eller anmälan för ekonomibyggnader.

Du kan läsa mer om rivningslov på Boverkets webbplats.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan eller anmälan?

Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill ansöka om rivningslov eller göra en anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Från cirka 3 200 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att riva ett mindre förråd.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill riva ett förråd ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?