Riva ett förråd

Här får du information om vad som gäller om du vill riva ett förråd på din en- eller tvåbostadstomt.

Behöver jag rivningslov?

Du behöver rivningslov om du vill riva ett förråd, om det är större än 25 kvadratmeter.

Undantag:

  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget rivningslov, men du behöver göra en anmälan om byggnaden är större än 50 kvadratmeter. Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du heller inget rivningslov eller anmälan för ekonomibyggnader.
  • För förråd som inte kräver bygglov att bygga, till exempel friggebodar och attefallshus, behövs heller inte rivningslov.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan eller anmälan?

Ritningarna ska redovisa placeringen av byggnaden som du vill riva. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill ansöka om rivningslov eller göra en anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Från cirka 3 100 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att riva ett förråd.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill riva ett förråd ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.