Omsorg och stöd

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp från kommunen. Det gäller också dig som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd, har problem med missbruk eller vill anmäla att någon far illa.

Här kan du som bor i Helsingborgs kommun

läsa om vilken stöd och hjälp

du kan få av kommunen.

Det gäller för dig som är

både äldre eller ung.

Det finns också information

för dig som har funktionshinder.

 

Äldreomsorg och senior

Du som är äldre kan få

stöd och hjälp av

Helsingborgs kommun.

Vi hjälper dig att hitta

rätt stöd utifrån dina behov.

Vi jobbar för att du

ska kunna bo kvar hemma

och leva ett tryggt liv.

Du kan läsa mer om stöd för äldre och seniorer här.

Stöd till familj,
barn och ungdom

Familjer kan ha problem

som inte går att lösa

på egen hand.

Det kan handla om bråk,

missbruk eller våld.

Det är viktigt att du

får den hjälp du behöver

i rätt tid.

Här kan du läsa mer
om stöd till familj,
barn och unga (inte lättläst)
.

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning

kan få hjälp från Helsingborgs kommun.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd

utifrån dina behov.

Vi jobbar för att du ska kunna

leva ett aktivt och bra liv.

Du kan läsa mer
om stöd till personer
med funktionsnedsättning (inte lättläst)
.

Barn och unga

Du som är barn eller ungdom

har rätt att växa upp i

en trygg och bra familj.

Här finns information om
vem du kan kontakta
om du som ung
behöver hjälp och stöd (inte lättläst)
.