Bli god man eller förvaltare

Är du intresserad av människor och ekonomi? Då kan du bli god man eller förvaltare.  

Som god man ska du vara ärlig, noggrann och tycka om att hjälpa andra människor. Överförmyndarnämnden kontrollerar att du som vill bli god man sköter din egen ekonomi, att du inte har begått något brott och avgör därefter om du är lämplig.

Din intresseanmälan lämnas till överförmyndarnämnden som sedan ansöker hos tingsrätten och föreslår dig som lämplig god man eller förvaltare. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskapet eller förvaltarskapet.

Dina uppgifter som god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare hjälper du en person, din så kallade huvudman, med sådant som han eller hon inte klarar av att sköta på egen hand. Du kan ha tre typer av uppgifter:

  • att sköta din huvudmans kontakter med myndigheter
  • att sköta din huvudmans ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar och ta hand om eventuella fastigheter och värdehandlingar. Du ska också deklarera och redovisa förvaltningen till överförmyndarnämnden
  • att du besöker eller ringer till din huvudman, att du ser till så att någon följer med honom eller henne till tandläkaren och att du sköter kontakterna med sjukvården. Däremot ingår inte sådant som att handla mat, sköta tvätten eller följa med vid läkarbesök i uppdraget.

Så påbörjar du ditt uppdrag som god man eller förvaltare

Det är viktigt att du snart efter att du fått ditt uppdrag som god man eller förvaltare tar kontakt med din huvudman, hans eller hennes anhöriga, eventuell institution där din huvudman bor, hemtjänst med mera. Du bör även så fort som möjligt informera försäkringskassan, posten, banker, skattemyndigheten, hyresvärd och andra berörda om att du nu representerar din huvudman.

Din första redovisning till överförmyndarnämnden innebär att göra en förteckning över din huvudmans egendom. Lämna förteckningen till överförmyndarnämnden senast två månader från det att du har blivit utsedd till god man eller förvaltare. Förteckningen använder du som utgångspunkt för all senare redovisning.

Tillsyn och kontroll

Varje år ska du lämna en redovisning till överförmyndarnämnden för de inkomster och utgifter som din huvudman haft. Kvitton eller andra intyg ska bifogas redovisningen.

Arvode och ersättning

Som god man eller förvaltare får du ersättning för att du tar hand om ekonomin och sörjer för en person. Överförmyndarnämnden beslutar om ersättningen i varje enskilt fall.

Intresseanmälan för att bli god man

För närvarande kommer det väldigt få barn till Sverige. Därför kan det dröja innan vi kan erbjuda utbildning och uppdrag. Däremot har vi alltid ett behov av nya gode män och förvaltare i ärenden som rör vuxna.

För att anmäla att du vill bli god man kan du använda e-tjänsten Intresseanmälan god man. Du måste ha e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten. Det går också bra att fylla i blanketten med samma namn. Här hittar du alla blanketterna och e-tjänsterna som har med god man att göra.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?