Överklaga

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig, från det att du har fått beslutet, att lämna in en överklagan. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Om du inte är nöjd

med ditt beslut angående

ekonomiskt bistånd

kan du överklaga.

Du måste skriva

vilket beslut det gäller.

Du måste också skriva varför du är missnöjd.

Det behövs ingen speciell blankett

för att överklaga.

Det går bra att skriva

på ett vanligt papper.

Du skickar överklagan till

arbetsmarknadsförvaltningen.

Handläggaren som fattade

det förra beslutet

går igenom ditt ärende igen

när överklagan kommit in.

Handläggaren tittar på

ditt ärende igen för att

se om det finns skäl

till omprövning.

Omprövning betyder att

beslutet undersöks igen

för att se om det ska ändras.

Om beslutet inte omprövas

skickas din överklagan vidare

till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten är en

domstol som prövar beslutet.

Förvaltningen meddelar sitt

beslut i en dom.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.