Checklista för gode män och förvaltare

Innan du går vidare med din intresseanmälan är det bra om du håller med om följande påståenden:

✔️ Jag har grundläggande kunskaper om privatekonomi. Det innebär att jag kan hålla koll på kvitton, fakturor och bankkontoutdrag för att redovisa huvudmannens ekonomi en gång om året till överförmyndarnämnden.

✔️ Jag har grundläggande kunskaper om hur samhället fungerar och brukar kunna sköta mina egna kontakter med myndigheter.

✔️ Jag talar och skriver bra svenska och kan göra mig förstådd i kontakten med andra människor och myndigheter.

✔️ Det är okej att jag får arvodet för mitt uppdrag utbetalt en gång om året i efterhand, när överförmyndarnämnden vet hur stor arbetsinsatsen har varit.

✔️ Det är okej att överförmyndarnämnden kontrollerar om jag finns i Kronofogdens register, polisens belastningsregister och i socialförvaltningens arkiv.

✔️ Jag förstår att det varierar vem som behöver god man eller förvaltare. Det är personer med funktionsnedsättning, personer med demens, ensamkommande flyktingbarn och personer som hamnat utanför samhället på grund av psykiatriska diagnoser och missbruk. Överförmyndarnämnden matchar mig mot ett uppdrag som känns rimligt utifrån mina kunskaper och erfarenheter. Det är frivilligt för mig att tacka ja till nya uppdrag.

Om det här är rimliga förväntningar behöver vi dig!

Fortsätt till intresseanmälan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.