Detaljplanerade områden

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument.

Detaljplanen styr bland annat:

  • hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park med mera)
  • hur stora och höga husen får vara
  • hur långt avståndet måste vara från hus till tomtgräns
  • hur rättigheterna att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark ser ut

Du kan läsa mer om detaljplanering och hitta detaljplanen för ditt område här.