Balkong

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en balkong på ditt hus.

Det är detaljplanen som styr hur ditt hus får se ut. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Balkong på en- eller tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av balkong på ett en- eller tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Du behöver söka bygglov om en balkong ska uppföras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Mer information finns i Boverkets kunskapsbank.

Balkong på flerbostadshus

Om din balkong byggs på ett flerbostadshus krävs bygglov.

Glasa in befintlig balkong

Vill du glasa in en redan befintlig balkong? Här hittar du information om hur du gör.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan? (Gäller flerbostadshus)

Ritningarna ska redovisa hur ditt hus kommer att se ut när du har byggt klart. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du visa på vilken fasad som balkongen ska byggas. Exempelritning: Situationsplan (pdf, 1,2 MB)
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in och måttsätta balkongen. Exempelritning: Planritning (pdf, 382 kB)
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad) tillsammans med balkongen. Du ska redovisa alla fasader som berörs med marknivå. Exempelritning: Fasadritning (pdf, 559 kB)
  • Foto på befintlig byggnad

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 4 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Beroende på storlek och komplexitet på din balkong kan du behöva en kontrollansvarig. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Kontakta oss för mer information.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga balkong ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglovsbeslut startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Konstruktionsritning skala 1:50. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Det ska redovisas dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter.
  • Eventuellt förslag till kontrollplan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?