Bygga ut huset

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ut ditt hus, till exempel med fler sovrum eller ett vardagsrum.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ut ditt hus.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur tillbyggnaden kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

 • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnadens storlek och placering. Exempelritning: Tillbyggnad, situationsplan (pdf, 176 kB)
 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar samt rumsfunktioner.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla berörda fasader med marknivå.
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita tillbyggnaden i genomskärning och visa rumshöjden.
 • Foto på befintlig byggnad

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 4 900–17 300 kronor beroende på hur stor din tillbyggnad är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att bygga ut ditt hus. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ut ditt hus ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, hela
Illustration bygglovsprocessen, hela

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

 • Konstruktionsritning skala 1:50
  På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter ska redovisas.
 • Redovisning av tillbyggnadens energianvändning
 • Ritningar över värme, ventilation och eventuellt vatten
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Eventuellt färdigställandeskydd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.