Bygga ut huset

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ut ditt hus, till exempel med fler sovrum eller ett vardagsrum.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ut ditt hus.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur tillbyggnaden kommer att se ut när har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in byggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått.  Exempelritning: Tillbyggnad, situationsplan (pdf, 176 kB)
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in till exempel rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
  • Sektionsritning skala 1:100.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 3 500 och 8 000 kronor beroende på hur stort din tillbyggnad är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att bygga ut ditt hus. Läs mer vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ut ditt hus ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, hela

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
  • Redovisning av tillbyggnadens u-värde.
  • Kontrollplan.
  • Eventuell ritning över värme, ventilation och vatten
  • Färdigställandeskydd.