Garage eller carport

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett garage eller en carport.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta. Tänk på att ditt garage eller din carport ska placeras minst 6 meter från en gata.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett garage eller en carport.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur garaget eller carporten kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill göra en ansökan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 3 700 – 7 600 kronor beroende på hur stor din byggnad är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det beror på komplexiteten och storleken på ditt garage eller din carport. Kontakta oss för mer information.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett garage eller en carport ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Eventuell konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter ska redovisas.
  • Eventuellt ritningar över värme, ventilation och vatten
  • Eventuellt förslag till kontrollplan
  • Eventuell brandskyddsbeskrivning

Kan jag behöva andra tillstånd?

Om du vill anlägga en ny in- och utfart eller ändra en befintlig behöver du ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen. Mer information om in- och utfart till fastighet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?