Garage eller carport

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett garage eller en carport. Garage och carportar räknas som komplementbyggnader.

Det är detaljplanen som styr hur en komplementbyggnad får se ut på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för ett garage eller en carport.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur garaget eller förrådet kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 8 000 – 15 000 kronor beroende på hur stor din tillbyggnad är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det beror på hur stort ditt garage eller din carport är och hur komplicerad byggnaden är. Kontakta oss för mer information.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett garage eller en carport ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
  • Kontrollplan.