Riva ett bostadshus

Här får du information om vad som gäller om du vill riva ett bostadshus.

Behöver jag rivningslov?

Ja, du behöver normalt rivningslov om du vill riva ett bostadshus.

Undantag:

Du kan läsa mer om rivningslov på Boverkets webbplats.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan eller anmälan?

Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill ansöka om rivningslov eller göra en anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på storleken på bostadshuset du vill riva.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig om du vill riva ett bostadshus. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill riva ett bostadshus ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Rivningslov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Ohyresintyg
  • Inventering av rivningsmaterial
  • Rivningsplan
  • Förslag till kontrollplan

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?