Riva ett hus

Här får du information om vad som gäller om du vill riva ett hus på din tomt.

Behöver jag rivningslov?

Du behöver rivningslov om du vill riva ett bostadshus. Du behöver inget rivningslov om du vill riva en komplementbyggnad, till exempel ett förråd, ett garage eller en friggebod, som är mindre än 25 kvadratmeter.

Undantag:

  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget rivningslov för att riva ett bostadshus, men du behöver göra en anmälan.
  • Du behöver inget rivningslov för att riva ett attefallshus, men du behöver göra en anmälan.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan eller anmälan?

Ritningarna ska redovisa placeringen av byggnaden som du vill riva. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera byggnaden som ska rivas, till exempel genom att kryssa över den.

Hur ansöker jag?

Rivningslov:

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället ansöka om rivningslov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Anmälan:

Vad kostar det?

Kostnaden beror på storleken och omfattningen på det du vill riva. Kontakta oss för närmare besked.

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig om du vill riva ett bostadshus. Läs mer om kontrollansvarig här.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill riva ett bostadshus ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Rivningslov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Ohyresintyg.
  • Rivningsplan.
  • Inventering av rivningsmaterial.
  • Kontrollplan.