Riva ett bostadshus

Här får du information om vad som gäller om du vill riva ett bostadshus.

Behöver jag rivningslov?

Ja, du behöver normalt rivningslov om du vill riva ett bostadshus.

Undantag:

Du kan läsa mer om rivningslov på Boverkets webbplats.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan eller anmälan?

Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill ansöka om rivningslov eller göra en anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på storleken på bostadshuset du vill riva.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig om du vill riva ett bostadshus. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill riva ett bostadshus ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Rivningslov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked
Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Ohyresintyg (inspektionsrapport om förekomst av husbock, skadeinsekter och bostadsohyra)
  • Inventering av rivningsmaterial
  • Rivningsplan
  • Förslag till kontrollplan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.