Sätta upp en skylt

Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en skylt.

Det är viktigt att du utformar din skylt på ett bra sätt. På helsingborg.se:s företagardel finns mer information om vad som gäller för skyltar i Helsingborg.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov om du vill sätta upp eller ändra storlek på en skylt. Ett krav för att du ska få sätta upp en skylt är att budskapet på skylten ska vara förknippat med den verksamhet som ska bedrivas i byggnaden du vill sätta skylten på.

Läs mer om bygglov för skyltar och vilka undantag som finns i Boverkets kunskapsbank.

Undantag:

  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för att sätta upp en skylt. Om du vill placera en skylt längs med E6, E4 eller någon annan större väg, så behöver du dock tillstånd av Trafikverket.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska visa hur det kommer att se ut när skylten är på plats och vara skalenliga. De ska också vara tydliga och fackmässigt gjorda på vitt papper och endast i svartvitt med tydlig kontrast, utan skuggor och gråtoner. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Detaljritning på skylt 1:20/1:50. På detaljritningen redovisar du skyltens storlek och budskap samt anger bredd, höjd och eventuellt djup.
  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen markerar du med en pil ut var på byggnaden/fasaden skylten ska placeras.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in var på byggnadens fasad skylten ska placeras. Du ska också ange höjdmått från marken till nedre delen av skyltens placering. Exempelritningar: Skylt på fasad, exempelritning (pdf, 408 kB), Skylt på mark, exempelritning (pdf, 303 kB)
  • Du kan också bifoga ett fotomontage på hur din skylt kommer att se ut.

 Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 2 500 – 10 000 kronor. Kostnaden beror på hur stor skylten, hur den påverkar omgivningen och om den behöver prövas mot gällande skyltprogram. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att sätta upp en skylt.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill sätta upp en skylt ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.